Edmund K.

Hope Poʻokumu

Leona P.

Attendance Clerk

Kumu Pakalana C.

Kumu Aʻoaʻo Papa M-7

Kumu Kaui A.

Kumu Aʻoaʻo Papa 8-12

Kumu Kaylene L.

SSC (PM-P12)/Kumu Aʻoaʻo M-3

Brandi O.

Behavior Health Specialists

Christopher G.

Behavior Health Specialist

Kumu Kiaʻilei M.

Kumu Kīnānā PM-P3

Kumu Leimomi K.

Kumu Kīnānā P4-P7

Kumu Kahele A.

Kumu Kīnānā P4-P7

Kumu Makamae O.

Kīnānā, Papa 8-12

Stephanie M.

Tech Coordinator

Papa M-7

Papa 8-12